Dette er komiteene du kan stille til:

Forberedende komité for arbeidsprogram

Forberedende komité for vedtekter

Forberedende komité for politikk

Elevtingsforberedende komiteer

En av de største oppgavene Elevtinget har er å vedta nye grunndokumenter for organisasjonen. Disse dokumentene er Vedtektene, Arbeidsprogrammet, Politiske prioriteringer, Politisk måldokument, og hvert tredje år, Treårig hovedsatsing.

Det sier seg selv at om man skulle startet fra scratch med å lage disse hvert år, hadde Elevtinget tatt veldig lang tid, og blitt veldig rotete. Derfor har vi komiteer som i forkant av elevtinget lager forslag til hvordan de nye grunndokumentene kan være, slik at elevtinget har et utgangspunkt for debattene sine.

Og her trenger vi deg!

Disse komiteene består av personer fra alle deler av organisasjonen, også elever som ikke har tillitsverv. Vi trenger folk som kan sitte i disse komiteene, og være med å forberede behandlingen av grunndokumentene til Elevtinget 2020.

Nedenfor kan du lese mandatene og sammensetningen til alle komiteene. Håper du har lyst til å bidra til at Elevtinget 2020 blir det beste hittil.

Frist for å søke var 29. september!

Slik komiteene velges er at Sentralstyret, basert på søknadene som er sendt inn, innstiller på hvem som skal sitte i komiteene. Det er Landsstyret som velger hvem som skal sitte i komiteene. Søknadsfristen er gått, og Sentralstyret kommer til å velge hvem de ønsker å innstille på. Representantene på landsstyremøtet kan likevel foreslå andre kandidater. Ønsker du fortsatt å stille, kontakt fylkesleder i ditt fylke.

Har du spørsmål ang. komiteene, valgprosessen eller annet, send en mail til Eline i Sentralstyret vårt da vel: eline@elev.no

Mandat og sammensetning for komiteene