Har du lyst til å påvirke Elevorganisasjonen?

Du, som elev, har nå en unik sjanse til å få gjennomslag for din hjertesak. Har du lyst på flere lærere i klasserommet? Har du lyst til å erstatte tavle og kritt med nymorderne undervisningsverktøy? Har du lyst på en annerledes skolehverdag? Kom på Elevtinget og send inn dine forslag!

elevtinget-2014-2_main_col

Elevtinget er landsmøtet til Elevorganisasjonen. På Elevtinget bestemmer over 500 representanter for norske elever hva Elevorganisasjonen skal jobbe med og mene det neste året.

Vedtektene: Elevorganisasjonens "grunnlov".
Arbeidsprogram: Det Elevorganisasjonen skal gjøre det neste året.
Politisk måldokument: Oversikt over alt Elevorganisasjonen mener.
Politiske prioriteringer: Noen områder Elevorganisasjonen skal satse ekstra på.

Har du lyst til å påvirke hva Elevorganisasjonen skal gjøre og mene, kan du allerede nå sende dine idéer og innspill til arbeidsprogram@elev.no og
politikk@elev.no

I forkant av Elevtinget kan du også sende inn konkrete forslag til vedtektene. Har du spørsmål om vedtektene eller trenger du hjelp til å skrive forslag, ta kontakt med oss på vedtekter@elev.no. Fristen for å sende inn forslag til vedtektene er to uker før Elevtinget.