Landsstyrevedtak

Her finner du vedtak fattet av Landsstyret til Elevorganisasjonen for inneværende periode. Vedtakene står organisert etter møter. Valg, innstillinger ovenfor Elevtinget og møtekonstituering står ikke oppført.
NB: Det står oppført når vedtak trer i kraft, men ikke om de fortsatt er gjeldende.

Du kan lese sakspapir og referat fra møtene ved å gå inn på hvert av møtene.

LS05 2019-2020

Revidering av lokallagsplatformen | 2019-2020 LS05 166 | Organisasjon

Vedtaket er gjeldende med umiddelbar virkning


LS04 2019-2020

Nordic School Student Network (NSSN) | 2019-2020 LS04 122 | Organisasjon

 • Stryke alt som inneholder NSSN i INTUs styringsdokumenter.
 • Internasjonalt utvalg skal arbeide for å opprette en ny internasjonal plattform.
 • Internasjonalt utvalg skal mellom LS04 og LS06 finne en erstatning for NSSN
 • Internasjonalt utvalg skal presentere den nye løsningen på LS06

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Digitalisering av læremidler | 2019-2020 LS04 123 | Politikk
FriDA er en plattform for digitalisering av læremidler i grunnskolen.

 • Elevorganisasjonen stiller seg kritiske til opprettelsen av FriDA

Vedtaket er gjeldende med umiddelbar virkning


Retningslinjer for miljøvennlig organisasjon | 2019-2020 LS04 125  | Organisasjon, Økonomi

 • Dokument: Retningslinjer for en miljøbevisst organisasjon
 • Organisasjonsutvalget får mandat til å utarbeide retningslinjer for en
  miljøvennlig organisasjon. Dette skal senest behandles og vedtas på LS02 i den påfølgende perioden.
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Retningslinjene er gjeldende fra og med 16. mars 2020


Revidering av lokallagsplattformen | 2019-2020 LS04 129 | Organisasjon

 • Dokument: Lokallagsplattform
 • Regionutvalget skal med hjelp av andre organisasjoner lage en ressursbank for opprettelse og drift av lokallag.
 • Regionutvalget får mandat til å utarbeide endringsforslag til lokallagsplattformen, med hensikt om å øke lokallagenes autonomi. Forslagene skal legges frem på LS05.
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Liedutvalgets hovedinnstilling | 2019-2020 LS04 128 | Politikk

 • Elevorganisasjonen støtter inndelingen av skoleårene på VGS i terminer
 • Elevorganisasjonen mener at dagens ordningen med tilleggspoeng for
  realfagene skal avvikles.
 • Elevorganisasjonen mener at kryssordningen og påbyggsordningene skal ivaretas.
 • Elevorganisasjonen støtter en ordning med innføringsfag for elever med manglende kompetanse etter ungdomsskolen, men mener at denne ordningen må være valgfri.
 • Elevorganisasjonen mener at elevene skal ha en rett til å gjennomføre videregående med yrkes- og/eller studiekompetanse.
 • Elevorganisasjonen støtter opprettelsen av nye utdanningsprogrammer innen det studieforberedende utdanningsløpet.
 • Elevorganisasjonen støtter endringene i fagstruktur som utvalget foreslår på studieforberedende utdanningsløp.
 • Elevorganisasjonen støtter at fag moduleres der det faller naturlig.
 • Elevorganisasjonen vil jobbe for en utvidet påbyggsordning med mulighet for to-årig påbygg og ett-årig påbygg.
 • Elevorganisasjonen støtter innføring av valgfrie språkfag i yrkesfag hvor dette er relevant.
 • Elevorganisasjonen skal jobbe for opprettelse av flere linjer som gir generell studiekompetanse hvor etter endt vg3 er det også mulighet for å gå i lære og ta fagbrev.
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revidering av kommunikasjonsplattformen | 2019-2020 LS04 121 | Organisasjon

 • Dokument: Kommunikasjonsplattformen (Unnlatt offentligheten)
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS03 2019-2020

Revidering av økonomiske retningslinjer for OD | 2019-2020 LS03 085 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning av redaksjonskomiteer | 2019-2020 LS03 093 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Deltakeravgift for Elevtinget 2020 | 2019-2020 LS03 101 | Økonomi

 • Deltakeravgiften for delegater fra videregående skoler og lærlingråd blir på 4.000 kr for Elevtinget 2020.
 • Deltakeravgiften for observatører fra videregående skoler og lærlingråd blir på 5.000 kr for Elevtinget 2020.
 • Deltakeravgiften for delegater fra ungdomsskoler og delegasjonsledere blir på 2.000 kr for Elevtinget 2020.
 • Deltakeravgiften for observatører fra ungdomsskoler og delegasjonsnestledere blir på 2.500 kr for Elevtinget 2020.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Budsjettrevisjon | 2019-2020 LS03 096 | Økonomi

 • Dokument: Budsjett

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Stortingsmelding om tidlig innsats | 2019-2020 LS03 095 | Politikk

 • Elevorganisasjonen stiller seg positiv til en oppfølgingsplikt.
 • Elevorganisasjonen stiller seg positiv til nettbasert veiledning med formål om å gi kunnskap om hvordan lekser kan gis på en god måte.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


ELS01 2019-2020

Godkjenning av regnskap og økonomisk ansvarsfritak | 2019-2020 ELS01 005 | Økonomi

 • Regnskapet for regnskapsperioden 2018-2019 godkjennes
 • Sentralstyret for perioden 2018-2019 blir innvilget begrenset økonomisk ansvarsfritak

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS02 2019-2020

Innkalling til Elevtinget | 2019-2020 LS02 051 | Organisasjon

 • Elevtinget 2020 skal finne sted på Thon Hotel Congress Gardermoen/Thon Hotel Oslo Airport i perioden 2.-6. mars 2020

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av standardøkonomiske retningslinjer for fylkeslag | 2019-2020 LS02 055 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen | 2019-2020 LS02 067 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av vervestrategien | 2019-2020 LS02 056 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning av Organisasjonsutvalget | 2019-2020 LS02 062 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Nasjonal strategi for lærlingråd | 2019-2020 LS02 063 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS01 2019-2020

Sammensetning og mandat til Regionutvalget | 2019-2020 LS01 015 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning til forberedende komiteer | 2019-2020 LS01 020 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Fylkessammenslåinger | 2019-2020 LS01 021 | Organisasjon

 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Aust-Agder og Vest-Agder med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Agder.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Akershus, Buskerud og Østfold med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Viken.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Hedmark og Oppland med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Innlandet.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Hordaland og Sogn og Fjordane med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Vestland.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Troms og Finnmark med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene Telemark og Vestfold med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Vestfold og Telemark.

Vedtakene er gjeldende fra og med 1. januar 2020


Retningslinjer for HMS og Førstehjelpsskrin | 2019-2020 LS01 029 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende fra og med møteslutt av Elevtinget 2020


Aksjonismestrategi | 2019-2020 LS01 030 | Organisasjon

 • Dokument: Strategi for aksjonisme (Intern)
 • Innvilge sentralstyret redaksjonell endringsfrihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Politisk utvalg | 2019-2020 LS01 034 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Fridays for future | 2018-2019 LS06 184 | Politikk

 • Elevorganisasjonen støtter ungdomsengasjementet i forbindelse med Fridays 4 Future.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Honorar til sekretariatsledelsen på Elevtinget | 2019-2020 LS01 026 | Økonomi

 • Honoraret for arbeidet som leder for sekretariatet i forbindelse med Elevtinget 2020 er 20 000kr.
 • Honoraret for arbeidet som nestleder for sekretariatet i forbindelse med Elevtinget 2020 er 20 000kr.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS06 2018-2019

Budsjett 2019/2020 | 2018-2019 LS06 193 | Økonomi

 • Dokument: Budsjett for perioden 2019-2020

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning.


Revidering av retningslinjer for EO-fondet | 2018-2019 LS06 189 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revidering av strategi for treårig hovedsatsing | 2018-2019 LS06 192 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat for OD-styret | 2018-2019 LS06 186 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning til internasjonalt utvalg | 2018-2019 LS06 191 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av økonomiske retningslinjer | 2018-2019 LS06 185 | Økonomi

 • Dokument: Økonomiske retningslinjer til Elevorganisasjonen for perioden 19/20
 • Sentralstyret og Generalsekretær innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av standard økonomiske retningslinjer for fylkeslag | 2018-2019 LS06 195 | Økonomi

 • Dokument: Økonomiske retningslinjer for fylkeslag til Elevorganisasjonen for perioden 19/20.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning