Dokumenter

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen, og fungerer som arbeidsutvalg.
Her finner du Prioriteringslisten i Sentralstyret 

Vedtak fattet i kraft av myndighetsoverføring

Her finner du vedtak fattet av Sentralstyret, i kraft av Midlertidig overføring av ansvar og myndighet fra Landsstyret.

182-SST15 Valg
- Alida de Lange D’Agostino velges til den åpne plassen i OD-styret med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring

181-SST15 Mandat og sammensetning for Politisk Utvalg
Dokument: Mandat og sammensetning for Politisk Utvalg

180-SST15 Organisasjonsutvalget
Oversende saken Valg av Organisasjonsutvalget til det første landsstyremøtet i perioden 2020-2021

179-SST15 Revidering av gjennomføringsstrategi for treårig hovedsatsing
Dokument: Treårig hovedsatsing med revidert gjennomføringsstrategi

178-SST15 Retningslinjer for EO-Fondet 2020
Dokument: Retningslinjer for EO-Fondet 2020
- Utarbeide en veileder som skal informere om hvilke summer man skal søke om til ulike prosjekter.

177-SST15 Budsjett 2020-2021
Dokument: Budsjett 2020-2021

184-SST15 Sentralstyret 19-20 er best
Sentralstyret 19-20 er det beste sentralstyret

Referat fra møtet: 2019-2020 SST15 Referat


168-SST14 Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen 2020-2021
Dokument: 2020-2021 Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen
Dokument: 2020-2021 Standardøkonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonens fylkeslag

167-SST14 Et trygt EO
Dokument: En trygg Elevorganisasjon

166-SST14 Revidering av mandatet til OD-styret
Dokument: Mandat for styret til Operasjon Dagsverk for perioden 2020-2021

Referat fra møtet: 2019-2020 SST14 Referat


159-SST13 Valg
- Ida Pollestad Brunes ble valgt til det ledige ettårsvervet til Valgkomiteen for perioden 2020-2021
- Tor Ole Bjerkan ble valgt til det ledige ettårsvervet i Desisjonskomiteen for perioden 2020-2021

157-SST13 Avtale med Berg Hansen
- Elevorganisasjonen skal si opp sin samarbeidsavtale med reisebyrået Berg-Hansen.
- Elevorganisasjonen skal si opp sin reisekonto hos Diners Club som betalingsmåte for reiser som er bestilt gjennom systemet til reisebyrået Berg-Hansen.
- Elevorganisasjonen skal se på muligheter for å inngå en avtale med et annet reisebyrå.

Referat fra møtet: 2019-2020 SST13 Referat


055-ESST11 Revidering av retningslinjer for EO-fondet 2019-2020
Dokument: Retningslinjer for EO-fondet 2019-2020

Referat fra møtet: 2019-2020 ESST11 Referat


149-SST12 Mandat og sammensetning for Ungdomsskoleutvalget
Dokument: 2020-2021 Mandat og sammensetning for Ungdomsskoleutvalget

148-SST12 Mandat og sammensetning for Internasjonalt utvalg
Dokument: 2020-2021 Mandat og sammensetning for Internasjonalt utvalg

Referat fra møtet: 2019-2020 SST12 Referat