Dokumenter

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen, og fungerer som arbeidsutvalg.

Vedtak fattet i kraft av myndighetsoverføring

Her finner du vedtak fattet av Sentralstyret, i kraft av Midlertidig overføring av ansvar og myndighet fra Landsstyret.

159-SST13 Valg
- Ida Pollestad Brunes ble valgt til det ledige ettårsvervet til Valgkomiteen for perioden 2020-2021
- Tor Ole Bjerkan ble valgt til det ledige ettårsvervet i Desisjonskomiteen for perioden 2020-2021

157-SST13 Avtale med Berg Hansen
- Elevorganisasjonen skal si opp sin samarbeidsavtale med reisebyrået Berg-Hansen.
- Elevorganisasjonen skal si opp sin reisekonto hos Diners Club som betalingsmåte for reiser som er bestilt gjennom systemet til reisebyrået Berg-Hansen.
- Elevorganisasjonen skal se på muligheter for å inngå en avtale med et annet reisebyrå.

Referat fra møtet: 2019-2020 SST13 Referat


055-ESST11 Revidering av retningslinjer for EO-fondet 2019-2020
Dokument: Retningslinjer for EO-fondet 2019-2020

Referat fra møtet: 2019-2020 ESST11 Referat


149-SST12 Mandat og sammensetning for Ungdomsskoleutvalget
Dokument: 2020-2021 Mandat og sammensetning for Ungdomsskoleutvalget

148-SST12 Mandat og sammensetning for Internasjonalt utvalg
Dokument: 2020-2021 Mandat og sammensetning for Internasjonalt utvalg

Referat fra møtet: 2019-2020 SST12 Referat