Informasjon angående koronavirus

Vi ønsker med dette å oppklare en del spørsmål som har dukket opp i etterkant av Elevtinget tilknyttet smitte av viruset og landsmøtet vårt.

Det har oppstått rykter om at noen deltakere på Elevtinget har vært smittet av koronavirus. Dette kan vi avkrefte. Det stemmer riktignok at noen ble sendt hjem på grunn av sykdom. Disse ble likevel sendt hjem på andre grunnlag enn sykdom som ligner på symptomene til koronavirus. Videre er det mange som sier at de har blitt sjuke underveis eller i etterkant av Elevtinget. Selv om vi har et raskt voksende virus i landet er det viktig å huske på at det ikke er uvanlig at deltakere blir småsjuke etter Elevtinget. Det er en fysisk krevende uke og det er helt normalt at noen får fysiske utslag på dette i etterkant. Vi oppfordrer likevel de som deltok på arrangementet, om de skulle ha symptomer for viruset, å henvende deg til helsepersonell for hjelp.

I forkant av Elevtinget var vi i jevnlig dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som begge slo fast at det ikke var grunn til bekymring og at smittefaren på arrangementet var minimal. Under arrangementet gjorde vi alle forholdsregler vi kunne for å sikre god hygiene blant deltakerne. Dette er noe vi fortsatt står fast ved. Det er riktignok blitt en utvikling i smittetilfellene i Norge, dette skjedde likevel etter at arrangementet hadde startet.

Det er viktig for oss å være åpne om dette temaet og vi svarer gjerne på spørsmål fra deltakere på Elevtinget, rektorer eller andre. På dette tidspunktet ser vi ingen grunn til å tro at noen deltakere har vært smittet og/eller smittet andre på Elevtinget. Dersom noen likevel skulle bli syke ønsker vi informasjon om dette slik at vi kan videreformidle dette. Inntil videre er det ingen grunn til bekymring.

Ellers oppfordrer vi absolutt alle å følge de tiltakene og oppfordringene som har kommet fra myndighetene.

Helsedirektoratet - https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Folkehelseinstituttet - https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen - https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

 

Ikke vær redd for å ta kontakt med meg om du lurer på noe! Jeg foretrekker henvendelser på telefon de neste ukene. 

På vegne av Elevorganisasjonen:
Per Roppestad Christensen, Generalsekretær
Tel.: 941 81 453