Brukervilkår for Rettighetsappen

Rettighetsappen er et samarbeid mellom LO og Elevorganisasjonen. Formålet med applikasjonen er å bevisstgjøre elever, lærlinger og unge arbeidstakere på sine rettigheter i arbeidslivet. Applikasjonen er et virkemiddel for å spre kunnskap om elev og arbeidslivsrettigheter, samt tilgjengeliggjøre informasjonen om disse rettighetene for brukergruppen. Vi samler ikke inn persondata.