Stiftelsesmøtet i Akershus

Om grunndokumentene

Vedtekter

Vedtektene er lovene til organisasjonen, som blant annet bestemmer hvordan de er organisert og reglene de må forholde seg til. I Elevorganisasjonen har vi både vedtekter nasjonalt og i fylkene. De nasjonale vedtektene vedtas av Elevtinget (landsmøtet). Vedtektene i fylkeslaget vedtas av årsmøtet i fylket, eller i dette tilfellet stiftelsesmøtet.

Interimstyret har laget et forslag til vedtekter, de finner du her.

Det er også mulig å sende inn endringsforslag, det gjør du gjennom skjemaet nedenfor.

Politisk plattform
Politiske prioriteringer
Arbeidsprogram
Budsjett