Elevorganisasjonens Personvernerklæring

1. Innledning

Behandlingsansvar

Elevorganisasjonen er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Elevorganisasjonen er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på elev@elev.no.

2. Når samler Elevorganisasjonen inn personopplysninger?
3. Besøk på våre nettsider
4. Saksbehandling, henvendelser og personvernombud
5. Andre behandlinger av personopplysninger
6. Dine rettigheter