Kandidater til OD2020

Nå er resultatet endelig klart. Prosjektsøknadene fra Utviklingsfondet, Redd Barna og Strømmestiftelsen går videre til avstemning på Elevtinget i mars 2020! Da skal det avgjøres hva som blir prosjektet for OD2020!

Søknadene fra de tre organisasjonene har vært nøye vurdert av Operasjon Dagsverks bistandsfaglige råd. Den 23. oktober godkjente Operasjon Dagsverks styre de tre prosjektsøknadene. Forberedelsene fram mot det spennende valget har startet. På nyåret får skolene informasjon om gjennomføring av prosjektvalg ved skolene, så…følg med! Allerede nå kan dere lese prosjektsøknadene fra Utviklingsfondet, Redd Barna og Strømmestiftelsen. De er vedlagt her.

Kandidatenes søknader

Nye Fylkeslag

8. juni 2017 vedtok Stortinget at flere fylker i Norge skulle slå seg sammen. Som følge av dette skal vi slå sammen fylkeslagene våre i disse fylkene. Allerede i 2018 ble Elevorganisasjonen i Trøndelag opprettet, og nå følger de resterende 6 etter.

Stiftelsesting

Sammenslåingen av fylkeslag gjennomføres på et Stiftelsesting, hvor det nye fylkeslaget stiftes, og de gamle legges ned. Slike Stiftelsesting arrangeres i alle de nye fylkene nå framover mot jul. Her vedtas nye grunndokumenter, og nye fylkesstyrer velges.

De nye fylkeslagene trer i kraft, og de gamle legges ned, 1. januar 2020.

Tid til sammenslåingene skjer:

Søke til Politisk utvalg

Elevorganisasjonen jobber med mye forskjellig, og i stor grad er det Sentralstyret og fylkesstyrene som utfører dette arbeidet. Men når det skal jobbes med spesifikke områder som yrkesfag eller internasjonalt arbeid, har vi noen ekspertutvalg som bistår. Disse består av personer fra forskjellig deler av organisasjonen, som kan bidra med sin kompetanse innen de forskjellige områdene.

Nå skal det også velges et politisk utvalg, og her trenger vi personer som vil være med å gjøre oss bedre politisk. 

Det politiske utvalget skal være et ekspertutvalg når det kommer til
politisk påvirkningsarbeid og øke organisasjonens kunnskap og kvalitet på dette fagområdet. Utvalget skal stimulere til debatt og være en objektiv stemme når
skolepolitiske saker debatteres. I tillegg til dette skal de også skolere organisasjonen i ulike måter å drive politisk påvirkningsarbeid på, og komme med forslag til hvordan organisasjonen bedre kan representere medlemmene politisk.

Hvordan stiller man?

Hvis du ønsker å stille til komiteen så søk via søknadsskjemaet. Slik utvalget velges er at Sentralstyret, basert på søknadene som kommer inn, innstiller på hvem som skal sitte i utvalget. Ut ifra denne innstillingen velger Landsstyret hvem som skal sitte i komiteen.

Søknadsfristen var 13. oktober

Utvalget ble satt ned den 19.10.2019. Du informasjon om politisk utvalg her.

Plassene man kan stille til:

- En (1) person fra Sentralstyret

- En (1) person fra Sentralstyret med sekretærfunksjon uten stemmerett

- En (1) person fra Landsstyret

- En (1) person fra Fylkesstyrene

- To (2) elever eller lærlinger som
hverken innehar eller har innehatt tillitsverv i Elevorganisasjonen

- To (2) åpne plasser med bakgrunn fra partipolitisk uavhengige barne- og ungdomsorganisasjoner

Statsbudsjettet 2020

Til tross for at dette er et av de strammeste budsjettene vi har sett på lenge, så har utdanning og skole vært en av vinnerne. Det er for eksempel blitt innvilget:

  • Mer penger til stipend til yrkesfagelever
  • Full finansiering av lærernormen.
    Det vil si at det skal være maks 15 elever pr. lærer på barneskolen og maks 20 elever pr. elev på ungdomsskolen og videregående.
  • Mer penger til digitalisering av skolen og nye læremidler.
The Storting is the supreme legislature of Norway, located in Oslo. Parliament was established by the Constitution of Norway in 1814 and is designed by Emil Victor Langlet.
Men dessverre har summene på midlene til skolehelsetjenesten stått stille til tross for utallige klager fra elevene. Disse midlene er heller ikke øremerket som betyr at kommunene ikke er pålagt å bruke disse pengene på nettopp skolehelsetjenesten. Vi har i mange år erfart at kommunene ikke bruker midlene på de skal. Derfor er ikke dette et vinn for oss lokalt. Statsbudsjettet 2020 gjenspeiler det arbeidet som har blitt lagt ned de siste årene og tatt de økonomiske innstramningene i betraktning, er det et vinn for elevbevegelsen.

Søke til Sekretariatet

Elever som holder opp gule stemmeskilt i en stor møtesal.

Vil du være sekretariat på Elevtinget?

I 2020 skal Elevorganisasjonen arrangere sitt 21. elevting. For å få til det trenger vi et dyktig sekretariat. Kanskje du er den vi trenger med på laget?

Sekretariatet er først og fremst et serviceorgan. Vår jobb er å få gjennomføringen av Elevtinget til å gå knirkefritt for seg. Vi skal blant annet sjekke inn deltakere, telle stemmer og hoder i salen, drive informasjonskiosken og følge syke deltakere til legevakten. Det er med andre ord vår jobb å få Elevtinget til å bli en god, trygg og uforglemmelig opplevelse for alle!

I år har jeg, Anna Gjersøe Buran, fått oppdraget med å lede sekretariatet. Med meg som nestleder har jeg fått Iril Myrvang Gjørv. Jeg har sittet i sekretariatet i siden 2016 og var nestleder for sekretariatet i 2019.  Før det satt jeg i sentralstyret til Elevorganisasjonen i 2014/15 og i fylkesstyret i Akershus som organisatorisk nestleder i 2013/14. Iril har sittet i sekretariatet nesten hvert år siden 2013 og har holdt diverse verv i fylkesstyret i Troms før det. Begge har med andre ord god erfaring fra det å være deltaker, men også å arrangere det som er et av Norges største landsmøter.

Tidligere år har det vært høyt søkertall til sekretariatet, og vi håper selvfølgelig at i år ikke blir noe unntak. Du trenger ikke skrive en veldig lang søknad, men vær gjerne litt nøye og ærlig når du skriver den. Skriv litt om deg selv, din relasjon til Elevorganisasjonen, hva du driver med ellers og hvorfor du ønsker å være med i sekretariatet. Vi ønsker å vite hvordan du ser for deg din rolle og dine arbeidsoppgaver. Ta gjerne med informasjon om kurs/sertifikater som kan være relevant, enten det er førstehjelp, bilsertifikat eller annet. Husk kontaktinformasjon.

For å sitte i sekretariatet kan du ikke være engasjert i eller delta i valget på Elevtinget. Du må også være over myndighetsalderen. Du må kunne være ledig i perioden 28. februar til 6. mars 2020. Du sender din søknad til: buran@elev.no innen 1. desember.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hilsen Anna og Iril.