Anonym vurdering

For å sikre en uavhengig vurdering skal elever ved større skriftlige prøver vurderes anonymt.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.7

  • Elevnummer kan brukes i form av anonym vurdering.
  • Eksamen skal vurderes anonymt.
  • Sensorene under muntlig eksamen skal være eksterne, og faglærer skal ikke ta del i vurderingen.