Elevmedvirkning

Elevmedvirkning er essensielt for å få verdens beste skole.

Skolen er til for elevene og må derfor tilpasses elevene. Vi i Elevorganiasjonen har laget guider til både elever, lærere og andre på skolen, slik at man skal oppnå best mulig kommunikasjon og slik at elevenes stemme skal bli hørt.