forsidebilde
håndforside
gjennomslag

Gjennomslag i statsbudsjettet

Samarbeidspartiene er blitt enige om statsbudsjettet for 2018, og Elevorganisasjonen er veldig fornøyde med resultatet! I budsjettavtalen kommer en norm for lærertetthet, mer penger til skolehelsetjenesten, og avstandsgrensen for å få borteboerstipend beholdes. 

— Dette er vi veldig fornøyde med, sier leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry. 

— I budsjetthøringene ga vi, sammen med lærere og foreldre, klar beskjed om at vi trenger en norm for lærertetthet som sikrer mer tilpassa opplæring. Elever som mottar borteboerstipend var lenge bekymra for at de ville miste bostøtta si. Elevorganisasjonen har kjempet for dem, og vi er storfornøyde med at vi har fått gjennomslag, fortsetter Chaudhry. 

Normen for lærertetthet iverksettes fra og med høsten 2018, og opptrappes i 2019.