To skritt frem og ett tilbake

I nytt forslag til statsbudsjett har regjeringen satt av 50 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten, men uten å øremerke dem. Det betyr at 350 millioner kroner nå ligger i rammeverket for skolehelsetjenesten, men at bare 100 millioner av dem er øremerket. Dette mener vi ikke er ambisiøst nok. 

Regjeringen har også satt av 150 millioner ekstra til tidlig innsats og 35 millioner til mobbing. Elevorganisasjonen mener dette er gode tiltak, men at det ikke må bli en hvilepute for skolehelsetjenesten.

En økning i tidlig innsats og mobbing er vel og bra, men mange elever må fortsatt stå på gangen fordi helsesøster ikke er der.

 

facebook-cards-v33

Elevorganisasjonen har i en årrekke kjempet for en forsvarlig skolehelsetjeneste, og fikk i fjorårets budsjettforhandlinger presset frem en øremerking av 100 millioner kroner som i utgangspunktet også kunne brukes fritt. Regjeringen øker også i år skolehelsetjeneste-potten, men ikke på langt nær nok. Det trengs en ambisiøs økning som topper fjorårets økning på 200 millioner, og som er øremerket.

I stedet for å la pengene til skolehelsetjenesten ligge i fritt fall, forventer vi at hele summen skal øremerkes.

Nå forventer vi at Stortinget tar folkehelsa og unges psykiske helse på ramme alvor, og øremerker alle de 350 millioner kronene som skal til skolehelsetjenesten. En helsesøster som er på skolen og forebygging av psykiske lidelser i befolkningen er alt for viktig til at det kan forsømmes, som regjeringen foreslår.