How to: overleve fraværsgrensa

14087341_1359369330752924_2043851907_o

5 tips for å overleve fraværsgrensa

Fraværsgrensa har brast inn på norske skoler landet rundt. Vet du ikke hvordan den fungerer, eller er du redd for å bli slått hardt i trynet allerede i oktober? Her er 5 tips for å overleve fraværsgrensa.

 1. Planlegg. Vet du at du skal være borte? Si ifra til lærerne dine, slik at de kan prøve å tilrettelegge prøver og lignende til deg.
 2. Bruk fritimene godt. Har du planlagt å være borte i en skoletime, for eksempel i en kjøretime, prøv å legg det i fritimer. Da slipper du at fravær blir ført i det hele tatt.
 3. Dokumenter alt. Alltid. Er du syk? Prøv å få en legeerklæring. Er du i et møte? Få med dokumentasjon, f.eks attest eller referat. Dokumenter ditt fravær, og du er good to go.
 4. Snakk med lærerne dine. Ikke hold de i skyggen. Er du syk, si ifra. Vet du at du skal bort, si ifra. Det trenger ikke være vanskeligere enn at du sender en melding når du blir innkalt til møte eller når du kjenner at du er for syk til å gå på skolen.
 5. Møt opp på skolen. Det er viktig å møte på skolen. Selv om det går litt trått, eller om du har en litt tung dag.

Avslutningsvis er det viktig å vite at det er lov til å være syk. Den nye fraværsgrensa forhindrer deg ikke i å være syk, men gjør at du må dokumentere det dersom du blir syk.

Har du spørsmål rundt dine rettigheter knyttet til fraværsgrensa? Send en mail til rettighet@elev.no eller ring 22 99 37 00.

Hva er den nye fraværsgrensa?

Fraværsgrensa fungerer slik at dersom en elev er fraværende mer enn 10 prosent i et fag, uten å dokumentere hvorfor eleven var fraværende, vil eleven ikke få karakter i faget. Det vil si at hvis du er over 10 prosent borte fra timene i et fag, får du ikke vurdert i det faget. 

Teller alt fravær med?

Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Noe fravær kan likevel unntas. Elevene kan få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Er det mulig å få karakter dersom jeg overskrider 10 %?

Ja, rektor kan velge å unnvike fra 10 %-regelen og gi deg karakter opp til 15 % fravær i et fag. Dette krever imidlertid en god grunn, og det er noe som vurderes ut ifra skjønn av hver enkelt rektor. Vi vil ikke anbefale å satse på at rektor unnviker fra regelen. 

Siste nytt

Fraværsgrensa Q&A’s

IMG_2812_main_col

Spørsmål og svar om kunnskapsministerens nye fraværsgrense.

Q: Hva er kunnskapsministerens fraværsgrense?
A: Når alle Norges elever kommer tilbake fra årets sommerferie, vil det være en fraværsgrense i norsk skole som gjør at hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, vil eleven ikke få karakter i faget. Alt fravær vil regnes som skulk inntil det motsatte er bevist.

Q: Teller alt fravær med?
A: Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Noe fravær kan likevel unntas. Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Q: Hva er problemet med fraværsgrensa?
A: Fravær som kan dokumenteres, teller ikke på fraværsgrensa. Problemet er at mange gode fraværsgrunner enten er unødvendige å dokumentere eller rett og slett umulige å dokumentere. Hvis du kaster opp, bør det ikke være sånn at du må løpe til fastlegen for å få et papir som sier at du er syk. Menssmerter lar seg bare ikke dokumentere på noen enkel måte; det samme gjelder akutt sykdom. Videre er det mange tusen som sliter med psykiske vansker, men som også sliter med å få dem påvist. Hva med dem?

Elevorganisasjonen mener dokumentasjonskravet er håpløst for alle parter. Det er håpløst for elevene, det er håpløst for kontaktlærerne, og det er håpløst for fastlegene.

Q: Hva er konsekvensen av fraværsgrensa?
A: Når du overskrider fraværsgrensa, skal du ikke lenger få karakter i faget. Du er likevel ment til å delta i undervisninga og du skal vurderes underveis. Det eneste du ikke skal få, er en karakter på vitnemålet ditt ved slutten av året som sier noe om hva du kan i faget, selv om både læreren din og du skulle være enige om at du har et godt nok vurderingsgrunnlag. Konsekvensen av dette er at elever er garantert til å droppe ut. Når du mister grunnen til å gå på skolen, dropper du ut. Derfor er fraværsgrensa en drop-out-garanti.

En annen konsekvens er at verdien av et vitnemål vil forandres. Det vil ikke lenger gjenspeile hvor flink du er i et fag, men hvor flink du er til å møte opp. Det er ikke sånn det skal være.

Q: Hva kan man gjøre i stedet for fraværsgrensa?
A: Elevorganisasjonen støtter loven slik den var før. Da sto det at elevene hadde oppmøteplikt, men dersom man var borte, måtte læreren vurdere hvert tilfelle individuelt. Heller enn å innføre en fraværsgrense, bør man gi skolene tillit til å følge opp hver enkelt elev. Man bør gi rektorer og lærere myndighet til å lage lokale ordninger. Hvis man er opptatt av å få mindre fravær og frafall, bør man fokusere på tiltak som nytter. Fravær i seg selv er bare et symptom på noe verre. Vi må jobbe med de bakomforliggende faktorene, hvis fraværet skal ned. Et styrket lag rundt eleven, med voksenpersoner som følger opp, fungerer mye bedre enn å true elever med pisk.

Q: Er slaget mot fraværsgrensa tapt?
A: Nei. Våren 2016 skal Stortinget bestemme om de er for eller mot fraværsgrensa. Det er derfor viktig at alle som støtter Elevorganisasjonens syn i denne saken viser det. Hvis Stortinget ser hvor stor motstand det er mot fraværsgrensa, kan de stemme som folket vil.

Siste nytt