How to: overleve fraværsgrensa

14087341_1359369330752924_2043851907_o

5 tips for å overleve fraværsgrensa

Fraværsgrensa har brast inn på norske skoler landet rundt. Vet du ikke hvordan den fungerer, eller er du redd for å bli slått hardt i trynet allerede i oktober? Her er 5 tips for å overleve fraværsgrensa.

 1. Planlegg. Vet du at du skal være borte? Si ifra til lærerne dine, slik at de kan prøve å tilrettelegge prøver og lignende til deg.
 2. Bruk fritimene godt. Har du planlagt å være borte i en skoletime, for eksempel i en kjøretime, prøv å legg det i fritimer. Da slipper du at fravær blir ført i det hele tatt.
 3. Dokumenter alt. Alltid. Er du syk? Prøv å få en legeerklæring. Er du i et møte? Få med dokumentasjon, f.eks attest eller referat. Dokumenter ditt fravær, og du er good to go.
 4. Snakk med lærerne dine. Ikke hold de i skyggen. Er du syk, si ifra. Vet du at du skal bort, si ifra. Det trenger ikke være vanskeligere enn at du sender en melding når du blir innkalt til møte eller når du kjenner at du er for syk til å gå på skolen.
 5. Møt opp på skolen. Det er viktig å møte på skolen. Selv om det går litt trått, eller om du har en litt tung dag.

Avslutningsvis er det viktig å vite at det er lov til å være syk. Den nye fraværsgrensa forhindrer deg ikke i å være syk, men gjør at du må dokumentere det dersom du blir syk.

Har du spørsmål rundt dine rettigheter knyttet til fraværsgrensa? Send en mail til rettighet@elev.no eller ring 22 99 37 00.

Hva er den nye fraværsgrensa?

Fraværsgrensa fungerer slik at dersom en elev er fraværende mer enn 10 prosent i et fag, uten å dokumentere hvorfor eleven var fraværende, vil eleven ikke få karakter i faget. Det vil si at hvis du er over 10 prosent borte fra timene i et fag, får du ikke vurdert i det faget. 

Teller alt fravær med?

Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Noe fravær kan likevel unntas. Elevene kan få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Er det mulig å få karakter dersom jeg overskrider 10 %?

Ja, rektor kan velge å unnvike fra 10 %-regelen og gi deg karakter opp til 15 % fravær i et fag. Dette krever imidlertid en god grunn, og det er noe som vurderes ut ifra skjønn av hver enkelt rektor. Vi vil ikke anbefale å satse på at rektor unnviker fra regelen. 

Siste nytt