Østfold

ostfold

Vi snakker verdens beste skole!

Nyheter fra EO Østfold

Elevorganisasjonen i Østfold har lagt til et arrangement.

Husk at det ikke holder å bare trykke "skal" på denne eventen, du må også melde deg på via denne linken:

l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FOkS1NYsDgw3GBUyO2&h=ATMithoWp6jYS-EJGom6sde...

HVA ER ELEVORGANISASJONEN?

Elvorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ved ungdomsskoler i Norge.

Elevorganisasjonen skal fremme medlemmene sine felles og individuelle interesser ovenfor utdanningsmyndigheter og samfunnet ellers. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i skolepolitiske saker.

Elevorganisasjonen sine politiske grunnprinsipp bygger på en bred enighet blant medlemmene.


HVA ER EN ELEVFORSAMLING?

Elevforsamling er det øverste organet i fylkeslaget, mellom to årsmøter. Det er også et svært viktig møte for elevrådene på skolene i Østfold. Elevforsamlingen kan gjøre vedtak i saker som kommer opp i løpet av året, gjøre budsjettrevisjoner og velge hvem som skal fylle de eventuelle åpne plassene i fylkesstyret.

På Elevforsamlinga møtes representanter fra skoler fra hele Østfold for å diskutere og vedta hvordan de ønsker at skolehverdagen deres skal se ut. Derfor er Elevforsamlingen også en ypperlig mulighet til å dele erfaringer, få inspirasjon, møte andre tillitsvalgte og ikke minst- påvirke deres eigen skolehverdag!

HVOR OG NÅR SKAL DU MØTE OPP?

Arrangementet starter klokken 11:00 Lørdag 21.10-2017 på Bytårnet usk. Det varer frem til Søndag 22.10.2017
... Se merSe mindre

I det nye forslaget til statsbudsjettet har regjeringen satt av nye 200 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten, men kun 2,5 millioner av dem er øremerket. Det betyr at nesten alle disse pengene er ubrukelige. Man må tørre å satse på unges helse! #elevkrav ... Se merSe mindre

I det nye forslaget til statsbudsjettet har regjeringen satt av nye 200 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten, men kun 2,5 millioner av dem er øremerket. Det betyr at nesten alle disse pengene er ubrukelige. Man må tørre å satse på unges helse! #elevkrav
Kontakt
Kontakt

Birk Arildssønn Blekken
Fylkesleder
Tlf. 959 21 448
E-post: 
birk.blekken@elev.no

Lukas Kleven
Politisk nestleder
Tlf. 903 65 048
E-post:
lukas.kleven@elev.no

Synne Holt Didriksen
Organisatorisk nestleder
Tlf. 40448865
E-post:
synne.didriksen@elev.no

Valgkomiteen
E-post:
valgkom.ostfold@elev.no

Arrangement i EO Østfold

Ingen kommende arrangement