Østfold

ostfold

Vi snakker verdens beste skole!

Nyheter fra EO Østfold

50 000 elever sier de blir mobbet i norsk skole. Det er 50 000 for mye! ... Se merSe mindre

50 000 elever sier de blir mobbet i norsk skole. Det er 50 000 for mye!

Elevorganisasjonen i Østfold har lagt til et arrangement.

Husk at det ikke holder å bare trykke "skal" på denne eventen, du må også melde deg på via denne linken:

l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FOkS1NYsDgw3GBUyO2&h=ATMithoWp6jYS-EJGom6sde...

HVA ER ELEVORGANISASJONEN?

Elvorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ved ungdomsskoler i Norge.

Elevorganisasjonen skal fremme medlemmene sine felles og individuelle interesser ovenfor utdanningsmyndigheter og samfunnet ellers. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i skolepolitiske saker.

Elevorganisasjonen sine politiske grunnprinsipp bygger på en bred enighet blant medlemmene.


HVA ER EN ELEVFORSAMLING?

Elevforsamling er det øverste organet i fylkeslaget, mellom to årsmøter. Det er også et svært viktig møte for elevrådene på skolene i Østfold. Elevforsamlingen kan gjøre vedtak i saker som kommer opp i løpet av året, gjøre budsjettrevisjoner og velge hvem som skal fylle de eventuelle åpne plassene i fylkesstyret.

På Elevforsamlinga møtes representanter fra skoler fra hele Østfold for å diskutere og vedta hvordan de ønsker at skolehverdagen deres skal se ut. Derfor er Elevforsamlingen også en ypperlig mulighet til å dele erfaringer, få inspirasjon, møte andre tillitsvalgte og ikke minst- påvirke deres eigen skolehverdag!

HVOR OG NÅR SKAL DU MØTE OPP?

Arrangementet starter klokken 11:00 Lørdag 21.10-2017 på Bytårnet usk. Det varer frem til Søndag 22.10.2017
... Se merSe mindre

Kontakt
Kontakt

Birk Arildssønn Blekken
Fylkesleder
Tlf. 959 21 448
E-post: 
birk.blekken@elev.no

Lukas Kleven
Politisk nestleder
Tlf. 903 65 048
E-post:
lukas.kleven@elev.no

Synne Holt Didriksen
Organisatorisk nestleder
Tlf. 40448865
E-post:
synne.didriksen@elev.no

Valgkomiteen
E-post:
valgkom.ostfold@elev.no

Arrangement i EO Østfold

Ingen kommende arrangement