Oslo

Streik oslo

Vi snakker verdens beste skole!

Nyheter fra EO Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo har lagt til et arrangement.

"Elevmakt on, elevmakt off"
Elevorganisasjonen i Oslo innkaller til periodens andre Elevforsamling, hvor vi skal ha fokus på opplæring av elevdemokrati! Dere skal bli fit for fight mot alle som vil sette en stopper for at elevstemmen blir hørt! Det blir også behandling av budsjett, supplering til fylkesstyret og valg av Elevstyret Oslo, Elevorganisasjonen i Oslos helt nye organ! Mer informasjon om lokale, påmelding og program kommer, så hold av dagen!
... Se merSe mindre

Elevorganisasjonen i Oslo har delt Operasjon Dagsverk i Oslo sitt innlegg.

Jobb med oss a vel!
... Se merSe mindre

Interessert i å redde verden på deltid? Ønsker du å gjøre verden litt mer rettferdig? Bli med i verdens største solidaritetsaksjon av med og for ungdom, da vel! Vi i DK Oslo har ansvaret for å ...

Jobb med oss a vel!

Er du elev eller lærling og interessert i ungdomshelse? Har du lyst til å bidra til noe viktig og samtidig få et gavekort for det?

Helsedirektoratet har fått oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å samle inn innspill rundt temaet ungdomshelse og digitale tjenester fra ungdom som er i målgruppen. I den forbindelse samarbeider Helsedirektoratet, Direktoratet for E-helse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om et prosjekt som omhandler ungdomshelse og digitale tjenester.

Direktoratene har i denne sammenhengen gitt Livework et oppdrag til å utarbeide tjenestedesign som skal gjennomføres i løpet av november/desember 2017. De ønsker at Livework gjennomfører noen intervjuer med blant annet lærlinger, ungdomsskoleelever og videregåendeelever.

Hvis dette høres ut som noe for deg, ta kontakt med oss på melding! Intervjuene gjennomføres mellom 4. og 15. desember, varer i rundt en time og kan også gjøres over Skype.
... Se merSe mindre

Kontakt
Kontakt

Julian Söderberg
Fylkesleder
Tlf. 936 13 681
E-post:
julian.soderberg@elev.no

Edvard Botterli Udnæs
Politisk nestleder
Tlf. 955 54 181
E-post:
edvard.udnes@elev.no

Eline Wager
Organisatorisk nestleder
Tlf. 472 72 930
E-post:
eline.wager@elev.no

Valgkomitéen
E-post: 
valgkom.oslo@elev.no

Kontrollkomitéen
E-post: 
kk.oslo@elev.no

Arrangement i EO Oslo

2. Elevforsamling: Elevdemokrati kid

2. Elevforsamling: Elevdemokrati kid

Jan 12, 9:00am - Jan 12, 4:00pm

Sted kommer!

"Elevmakt on, elevmakt off" Elevorganisasjonen i Oslo innkaller til periodens andre Elevforsamling, hvor vi skal ha fokus på opplæring av elevdemokrati! Dere skal bli fit for fight mot alle som vil sette en stopper for at elevstemmen blir hørt! Det blir også behandling av budsjett, supplering til fylkesstyret og valg av Elevstyret Oslo, Elevorganisasjonen i Oslos helt nye organ! Mer informasjon om lokale, påmelding og program kommer, så hold av dagen!... Se merSe mindre