Oppland

Vi snakker verdens beste skole!

Nyheter fra EO Oppland

Kontakt
Kontakt

Ahmed Ali
Fungerende leder
Tlf. 967 12 572
E-post:
Ahmed.ali@elev.no

Ole Anders Froknestad
Organisatorisk nestleder
E-post:
ole.froknestad@elev.no

Valgkomitéen
E-post:
valgkom.oppland@elev.no

Arrangement i EO Oppland

Ingen kommende arrangement