Elevrådsturnéen, kampanjen, EO-fondet og skolestartpakken

Hei bilde!

Har du og ditt elevråd lyst til å arrangere en temadag? Har du lyst til å bli ekspert i elevrådsarbeid, eller kanskje du har lyst til å bli like overtalende som Obama? Nå, mens du nyter solen, Pokémon Go og saftige burgere på grillen, sitter det ferske sentralstyret på kontoret og forbereder seg til høstens skolestart.

Helt siden det nye sentralstyret troppet på 1. juli, har vi jobbet på spreng for å gjøre oss klare til å reise land og strand rundt for å skolere deg og dere i hvordan dere kan påvirke deres egen hverdag.

Sammen med elevrådsturnéen, utarbeider vi en skolestartpakke som inneholder verktøy du og ditt elevråd kan bruke i arbeidet med å påvirke din skolehverdag. Skolestartpakken kommer i posten til din skole i starten av september, og vil inneholde alt fra kule plakater til konkrete verktøy du kan bruke i ditt arbeid.

Vi har også økt summen din skole kan søke om til EO-fondet. Hvis elevrådet ditt alltid har drømt om å arrangere en temadag for hele skolen med kule foredragsholder, er muligheten større nå enn noen sinne. Frem til 1. november kan man søke om totalt 40.000 kroner. Disse midlene kan fordeles på tre kategorier:

Økt elevdemokrati innebærer alle prosjekter som styrker elevrådet, elevdemokratiet og skolemiljøet, går innunder denne posten. Her kan man søke inntil 25 000 kroner.

Operasjon Dagsverks Internasjonale Uke er Operasjon Dagsverks informasjonskampanje, og alle tiltak som profilerer årets kampanje går innunder denne posten. Her kan man søke inntil 15 000 kroner.

Sosiale tiltak som fremmer engasjement og samhold er den siste kategorien, og kan være alt fra juleball til kampanjer. Her kan man søke inntil 15 000 kroner.

Siste nytt